Øen Als lå til at begynde med, nede i den fynske øgruppe og skvulpede rundt i vand til bæltestedet som de andre øer.

 Men så fik øen udlængsel og Als gik ombord på Østersøens vove – og øen ankrede` op ved Jyllandskyst og var lige ved at gå i land på det europæiske fastland, men øen fik en lykkelig indskydelse, den betænkte sig og blev liggende, det viste sig at være heldigt – for derved blev alsingerne noget for sig selv.

 De forblev øboere, med øboens lyse og lette sind, der passe godt til den lyse og lette ynde, der præger øen.

 Men er alsingere noget for sig selv, så er deres historie det så sandelig også. Intet dansk land har oplevet så meget som den lille ø.

 De har været underlagt hertuger af forskellige huse, konger og kejsere – og øen har tillige været republik.

 

 Ikke kun i nyere tid er det skrevet historie på øen, også i oldtiden, kun få steder i landet ligger oldtidsminderne så tæt som på Als. Der er registreret i hundredvis af gravhøje, og antallet af lang- og runddysser er meget stort, især i skovene, der næsten alle rummer velbevaret oldtidsgrave.                                                                                                       Fra Turist årbogen 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als har altid haft mange møller - der har nok været over 45 ialt. Den første mølle blev bygget i Havnbjerg  omkring år 1612. Den nuværende mølle, der er fra 1836, blev restaureret i 1967 og den ejes i dag af Mads Clausens Fond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alssangen

 

(mel.: Vift stolt på Kodans bølge, Rudolph Bay )

 

Af Østerhavets vove

en ø sig hæver skønt,

bekranset stolt med skove,

bevokset mildt med grønt.

Så sagte bølgen gynger

og luller den i ro,

og raske børneklynger

ved stranden lege fro.

Den ø er som en have,

hver kornmark er et bed,

de bønder flittigt grave

og lægge kornet ned.

Og om den have lukker

et hegn af nøddetræ, -

dèr drengen går og plukker

sig lommen fuld i læ.

Løvtætte linde brede

sig over bondens tag;

her svalen har sin rede

og kvidrer nat og dag.

Og mellem træets grene,

der titter æbler ud,

rødmossede og pæne -

som bondens unge brud.

Det er så sødt at drømme

i denne haves skød,

hvor lune vinde strømme,

hvor rosen dufter rød.

Småfugle bor i skoven,

småblomster står i eng,

velsignelse bag ploven –

og rask er mø og dreng.

Den ø jeg kan ej glemme,

jeg stedse skuer den;

Thi dèr, der har jeg hjemme,

did går min længsel hen.

Jeg elsker den så såre,

var verden mig tilfals,

og frit jeg måtte kåre,

jeg valgte mig et Als.

Tralala…….

..og frit jeg måtte kåre, jeg valgte mig et Als 

 

(Kristen Karstensen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRASS-SKULPTUR
Forfatteren og billedkunstneren Günther Grass’ skulptur

’Der Butt im Griff’ opstillet ved Sønderborg Havn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Alspigen" blev afsløret i 1951 på Rådhuspladsen i Sønderborg som en fontænefigur, skænket af Ny Carlsbergfondet. Fra starten fik figuren en sønderlemmende kritik, idet byens borgere ikke mente, den levede op til kvindeidealet. I løbet af årene har man imidlertid taget den til sig, og hvert år danser byens studenter omkring skulpturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højt over Alssund ligger den gamle tyske marinestations monumentale bygninger. Omkring 1905 besluttede tyskerne at flytte Østersøflåden fra Kiel til nye marinestationer i Sønderborg og Flensborg.Og i 1905 begyndte opførelsen af to ud af tre planlagte, mægtige bygninger i Sønderborg. De var tegnet af arkitekterne Adalbert Kelm og Eugen Fink i en blanding af tysk ordensborg-stil og jugendstil. I 1908-09 fulgte et marinesygehus. I dag har Sønderborg Kaserne til huse i den gamle marinestation.

 

 

 

 

 

 

 

 Elstrup Mølle er en fredet, 8-kantet hollandsk mølle, som blev bygget i Østerholm i 1859 og flyttet til Elstrup i 1888.

 

 

 

 Ringridningsmonumentet står ved havnen i Sønderborg

 Ringriderstatuen er udført af billedhugger Hans Pauli Olsen.

Rytterstatue af bronze med sokkel af granit. Soklens højde 2,25 m og skulpturens højde 1,90 m. Statuen er indkøbt af Ringriderkomiteen og overdraget til Sønderborg kommune den 10.07.1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sønderborg Slot

  som Kong Valdemar den Store påbegyndte i 1100-tallet, og dermed skabte grundlaget for byen, har haft afgørende betydning i nogle af Danmarkshistoriens mest bevægede kapitler, som da Kong Christian II blev holdt fangen her og havde fast stambord i 17 lange år fra 1532.

Maleri af Carl Bloch
Christian 2. er en af de mest kontroversielle regenter, Danmark har haft. Svenskerne kaldte ham Christian Tyran - med henvisning til det stockholmske blodbad, hvor Christian i 1520 søgte at udrydde den svenske adel og gennemtvinge Sveriges union med Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christianskirken - Ringgade102, Sønderborg. Christianskirken er en ret ny kirke, indviet 1957

Nørreskoven på Als, er en af Danmarks længste kystskove. Den strækker sig næsten 9 kilometer langs havet. I bil kan Nørreskoven opleves på langs ad Nørreskovvej.

Ved Almsted Korsvej står en næsten 5 meter høje stele, til minde om den alsiske digter Martin N. Hansen. Den blev rejst af Notmark Kunstgruppe i 100-året for hans fødsel. Stelen er udført af kunstnerparret Heidi Guthmann Birch og Aage Birch fra Haderslev,i samarbejde med murermestrene Preben Rasmussen og Egon Iwang. Matrialet til søjlen er kulbrændte teglsten, som er skænket af Petersens Tegl i Broager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et slot, som ikke er et rigtigt slot mere. Det står på et gammelt fundament  og har gamle bygningsrester i sig, ellers er det en nyskabning fra omkring 1910 og opført i tysk villastil.
Bygninger blev 1921 købt af fabrikant Johan Hansen, Charlottenlund, der var født i Havnbjerg.
Han skænkede slottet med inventar og en startkapital på 100.000kr. til den stadig eksisterende efterskole.

 Sønderborg Slotsmølle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nørherredhus Hotel og Konferencecenter.
Nordborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er så månne stie og månne vej å go.
Der sinde før´ voss vi´e til det, vi gjenn vil no."

                                                   Martin N. Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 24. maj 1944 blev det amerikanske bombefly »Stormy Weather« skudt ned over Als. Otte af de ti besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm, mens kaptajn Robert B. Clay og co -pilot Frank Hatten under dramatiske omstændigheder nødlandede flyet på en mark nord for Fynshav. Umiddelbart efter styrtet fik piloter ly hos beboerne på ejendommen Myrholm i Nørreskoven. Samtlige ti besætningsmedlemmer på B17G-flyet havnede i tysk krigsfangelejre. Efter krigen vendte de dog alle sikkert hjem.

Havnbjerg mølle var den sidste mølle på Als, som malede korn.
Dens virksomhed ophørte i 1961.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgen Bitten står for sejladsen mellem Ballebro i Sønderjylland og Hardeshøj på Nordals. Turen over Als Fjord tager otte minutter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gerlachsgade
Anlagt i perioden 1910-1931 og navngivet i 1918 efter general Georg Gerlach (1797-1865). Deltog med dygtighed i Treårskrigen som bataillonschef. I 1864 var han med til rømningen af Dannevirkestillingen. Som overgeneral gik han senere også ind for Dybbøls rømning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Udkants-Sangen" 

Udkants Danmark

En søndag på Als 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primus motor bag skulpturen,står Sønderborgs tidligere borgmester
A.P. Hansen.
Som formand for Sønderborg Kunstfond har han sørget for at skaffe pengene hos sponsorerende firmaer, fonde og 300 private personer.

Skupturen har kostet 650.000  kroner.

Skulpturen opstillet:
Billedtorvet i Jernbanegade. - Sønderborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Frederik ChristianJørgensen levede fra 1884 til 1976 var en byoriginal, der var en kendt, afholdt og populær person i gadebilledet.
»Martin med fløjten«, som var en enspænder i bybilledet. Han kom til Sønderborg i 30’erne og blev en del af bybilledet op gennem 50’erne og 60’erne. Det affødte en del skriverier om originalen, som med høj hat, trillefløjte og kassevogn samlede skrot. Han døde i 1976.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bitten Clausen blev født i Haderslev den 20. oktober 1912 som datter af automobilforhandler Hinrichsen. Hun blev i 1939 gift med Mads Clausen og flyttede til Als, hvor hun medvirkede til at opbygge den virksomhed, der i dag er kendt som Danfoss.Allerede under 2. Verdenskrig tog Bitten Clausen initiativ til at hjælpe mennesker, der trængte til det. Hun skabte med sit engagement stor respekt om sin person overalt, hvor hun kom frem. Hendes menneskelighed midt i forretningslivet har i mange år præget virksomheden. Langt før det blev et begreb i virksomheder verden over, levede Bitten Clausen socialt ansvar i Danfoss og udviste ansvar og omsorg for både virksomhedens medarbejdere og mennesker i de lokalsamfund, hvor Danfoss er aktiv. Med årene blev dette arbejde institutionaliseret i en række forskellige Danfoss fonde.

 Bestyrelsesformand

Efter Mads Clausens død i 1966 og frem til 1971 var Bitten Clausen formand for bestyrelsen i Danfoss. I de følgende år forestod hun sammen med firmaets ledelse virksomhedens fortsatte ekspansion og lønsomhed. I 1971 oprettede hun Bitten og Mads Clausens Fond. Bitten Clausen var formand for fonden indtil 1999 og i en årrække også bestyrelsesmedlem i flere af Danfoss’ selskaber.

Bitten Clausen er æresmedlem af Danfoss’ bestyrelse og blev i 1975 Ridder af Dannebrogsordenen (i 1990 Ridder af 1. grad). Hun er desuden Ridder af 1. klasse af den Norske Skt. Olavs Orden, og hun er udnævnt til æresborger i Nordborg og i Tianjin, hjemby for Danfoss’ første væsentlige aktiviteter i Kina.

  foto 19. okt 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dyvig på Nordals

 

    Bitten`s march