Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læge Niels Iversen Møller, Rødekro
Født 1908 - død 1971


Læge Iversen Møller var født i Øster Lindet ved Gram,
og var søn af pastor Peter Iversen Møller, der dengang var sognepræst i Øster Lindet, men senere blev sognepræst i Vonsbæk ved Haderslev, hvor broderen, tidligere politimester Iver Møller Gråsten, blev født.
 Niels Iversen Møller var student fra Haderslev Katedralskole.
 Efter embedseksamen var Niels Iversen Møller reservelæge på Assens Sygehus, og senere på sygehus i Store Heddinge.

 Den 1. december 1940 forlod han hospital -tjenesten og nedsatte sig som praktiserende læge i Rødekro, en praksis, han drev til sygdommen slog ham ud. Fra 1940 og frem til 1970 oparbejdede Iversen Møller en meget omfattende praksis i Rødekro. Han var en grundig og dygtig læge, var som få afholdt, for sine fine karakteregenskaber, både som læge og menneske, og det var med til at gøre, at hans praksis, kom til at strække sig langt ud over Rødekro´s grænser.